Tarieven

Consult à 50 minuten € 105,00

Bovenstaande kosten komen in aanmerking voor vergoeding via alternatieve zorg. Wilmar is lid van beroepsvereniging NOF ofwel de Nederlandse Osteopathie Federatie.

Leest u alstublieft voor aanvang van de eerste zitting ons praktijkreglement waaraan elke cliënt en bezoeker zich automatisch conformeert.

Afspraak annuleren

Afspraken die niet worden nagekomen door de client, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt de praktijk zich het recht om het tarief van de voorgenomen behandeling bij de client in rekening te brengen.

 

Betaling

Na afloop van een aantal behandelingen zult u een factuur van ons ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk deze binnen 10 dagen te betalen. De zorgverzekeraar zal de vergoeding rechtstreeks aan u uitbetalen.