Onze werkwijze

Verwijzig

Voor het eerste consult is meestal geen verwijzing van de huisarts meer nodig. Indien u bij Menzis bent verzekerd is voor de vergoeding wel een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk. Indien u twijfelt of een verwijzing nodig is, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Eerste consult

Tijdens het eerste consult zal er een osteopathische screening plaatsvinden waarin wij u om informatie zullen vragen met betrekking tot uw klachten en ziekteverschijnselen, ziektegeschiedenis, eventuele operaties, het ontstaan van uw klachten etc. Deze informatie zal een eerste indruk geven over de eventuele primaire oorzaak van uw klacht. Indien u in het bezit bent van bijkomende onderzoeksresultaten (Rontgen foto, CT-scan, MRI, bloedtest, etc.) is het goed deze mee te nemen. Dit kan nuttige informatie opleveren voor het onderzoek en behandeling.

Mocht er geen indicatie zijn voor osteopathie, dan wordt u doorverwezen naar de desbetreffende discipline of terug naar de huisarts. Indien er sprake is van een indicatie voor onze therapie, zullen wij het eerste consult vervolgen met een uitgebreider vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek. Vervolgens zullen wij starten met de behandeling. Al tijdens het eerste consult zullen wij u trachten inzicht te geven in uw klachten en de oorzaken ervan.

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt voornamelijk met de handen behandeld, en niet indirect met apparatuur of oefentherapie. Wij gebruiken de handen om via directe of indirecte technieken de beweeglijkheid van weefsel en gewrichten te beïnvloeden. Deze technieken kunnen bestaan uit: manipulaties, mobilisaties, release technieken, circulatie technieken en drainage technieken. De combinatie van deze vaardigheden toont indrukwekkende resultaten waarbij na verloop van tijd de gewenste "release" optreedt: het lichaam geeft de weerstand op en ontspant in handen van de therapeut. Dat is een belangrijke stap in de richting van herstel. Als gevolg van deze werkwijze wordt alles weer soepel en kan het natuurlijk herstel ongehinderd plaats vinden.

De aanpak van de behandeling kan variëren van heel subtiel tot stevig, waarbij u als cliënt altijd wordt gerespecteerd. Wanneer de bewegingsvrijheid is toegenomen en de pijn is afgenomen, kunnen wij u oefeningen geven om het herstel verder te versnellen en om herhaling te voorkomen. Naast de behandeling zelf zal de therapeut u trachten inzicht te geven in het ontstaan van uw klachten en indien nodig adviezen geven waarop u zelf invloed kan uitoefenen op uw klacht. Na drie tot vier behandelingen vindt er een evaluatie plaats. Dan wordt besproken of het herstel gewenst verloopt of dat er een andere weg moet worden ingeslagen om tot het gewenste resultaat te komen.

Reacties na de behandeling

Na een behandeling heeft het lichaam tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit zoeken naar een nieuw evenwicht kan gepaard gaan met vermoeidheid, verergeren van symptomen, grieperig gevoel, pijn op andere plaatsen, koude/warmte sensatie en emotionele reacties. Dit is een normale reactie van uw lichaam waarover u zich geen zorgen hoeft te maken. Neem bij twijfel altijd even contact op met uw therapeut. Goed water drinken na de behandeling (1 liter) verkleint de kans op ongewenste reacties.

Aantal behandelingen

Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw klachten en de duur dat de klacht bij aanvang van deze therapie reeds aanwezig is. Over het algemeen vinden er gemiddeld 8 behandelingen plaats à 50 minuten. Mocht dit geen of niet het beoogde resultaat opleveren, dan wordt dit besproken. Het kan zijn dat we in het begintraject al een second opinion laten plaatsvinden. Dit met als doel om aan te tonen of uit te sluiten dat er geen onderliggende pathologie aanwezig is.